مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > تماس با ما 
 
 

نام واحد

شماره تلفن مستقیم

شماره داخلی

شماره فکس

دفتر ریاست

76319786 – 021

  200

76319785 - 021

دفتر مدیریت

76319786 – 021

201

97857631 - 021

مترون

76319121 – 021

204-203

79319785 - 021

اورژانس

76319784 – 021

261

 

CCU

76319122 – 021

280-281

 

مرکز تلفن

3 – 76319781 - 021

9

 

درمانگاه تخصصی

-

220-221

 

بخش جراحی-داخلی

-

290-291

 

بخش زنان – اطفال

-

300-301

 

بلوک زایمان

-

275-276

 

اتاق عمل

-

270-271

 

آزمایشگاه

-

229

 

واحد تغذیه

-

259

 

اکو

-

279

 

رادیولوژی

-

 232

 

سونوگرافی

-

233

 

فیزیوتراپی

-

225

 

داروخانه

-

226

 

اتاق پزشک اوراژانس

-

263

 

تست ورزش

-

278

 

دیالیز

-

310

 

فناوری اطلاعات

-

208

 

 
اطلاعات

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038