مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

چشم انداز بیمارستان

    ما با نهایت تلاش خود بر آنیم که به معتبرترین ،مجهزترین و ایمن ترین بیمارستان جنرال شهرستانهای استان تهران تبدیل شویم .

رسالت بیمارستان :

     بیمارستان سوم شعبان دماوند به عنوان تنها بیمارستان دولتی منطقه ، با بهره گیری از کارکنان توا نمند و باانگیزه خود می کوشد تا خدمات درمانی و تشخیصی با کیفیت را با حفظ کرامت انسانی مطابق با استانداردهای علمی و ملی به کلیه اقشار جامعه ارائه نماید.

 ارزشها :

حفظ کرامت انسانی

رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران و کارکنان

رضایت مراجعین و کارکنان

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

اطلاعات

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038