مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > بیماران > مراکز طرف قرارداد بیمه 
 
 

مدارك بيمه اي مورد نياز  برای بیماران بستری

  •   بیمه سلامت :

 كپي کارت عکسدار صفحه اول دفترچه بيمار  یا کپی کارت ملی یا شناسنامه  +   دستور  بستری پزشک متخصص بر روی سربرگ بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد . در صندوق روستایی کمتر از 7 سال نیاز به عکس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 :  دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی ( 30 روز ) نوزاد ) + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد

نکته 5 : زایمان برای  اتباع با هر نسبتی ( فرزند ، سرپرست و .. ) در تعهد سازمان است .

 

  • بیمه تامین اجتماعی :

 كپي صفحه عكسدار دفتر چه معتبر بيمار  یا کپی کارت ملی  یا  شناسنامه  +   دستور  بستری پزشک متخصص بر روی سربرگ بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 :  دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی ( 30 روز )  نوزاد )  + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

  • بیمه نیروهای مسلح :

كپي صفحه عكسدار دفتر چه معتبر بيمار   +   دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 : کپی دفترچه درمانی نوزاد + شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

نکته 5  : کپی شناسنامه و کارت ملی جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 1 فرزند دختر یا همسر )  .

نکته 6 : گواهی از دانشگاه جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 2 فرزند پسر )

نکته 7 : کپی شناسنامه  صفحات اول و دوم  ، کارت ملـی جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 3 فرزندان مطلقه )

 

  • بانک تجارت  ، بانک کشاورزی  :

کپی دفترچه بیمار   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان

 

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 : دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی نوزاد )  + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

  • تصادفی :

دستور بستری پزشک متخصص بر روی سربرگ دستور بستری بیمارستان + کروکی صحنه تصادف یا گزارش 115 ، یا گزارش 110 که به تائید سوپروایزر وقت رسیده باشد .

نکته : کپی گذرنامه یا کارت سبز اقامت با کروکی صحنه تصادف برای رایگان نمودن تصادفات اتباع خارجی

تبصره 1 : در صورتیکه در سانحه و حادثه رانندگی یکی از طرفین افراد خارجی مقیم کشورباشد طبق جدول ذیل مشمول یا غیر مشمول شدن دستورالعمل قید گردیده است .

راکب

مصدوم

مشمول

ایرانی

افراد خارجی مقیم کشور، مجاز و غیر مجاز

می شود

افراد خارجی مقیم کشور مجاز

افراد خارجی مقیم کشور، مجاز و غیر مجاز

می شود

افراد خارجی مقیم کشور غیر مجاز

ایرانی و افراد خارجی مقیم کشور مجاز

می شود

افراد خارجی مقیم کشور غیر مجاز

افراد خارجی مقیم کشور غیر مجاز

نمی شود

 

 

دارا بودن کارت ملی در همه مراحل ( بستری و سرپائی )  الزامی می باشد.

اطلاعات

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038