خانم دکتر مریم جعفری 
___________________________
سمت : معاونت درمان
 
- دکترای داروسازی  

- معاون درمان بیمارستان- مسئول فنی داروخانه

- فارغ التحصیل فروردین 1381  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- با ابلاغ معاون وقت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سمت مسئول فنی داروخانه فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون نیز ادامه دارد.

- از اردیبهشت 1388 با ابلاغ ریاست وقت بیمارستان آقای دکتر سعید نصیری به سمت معاون درمان بیمارستان منصوب شد.
  از آن زمان تا کنون افتخار همکاری با سایر روسای بیمارستان را به شرح ذیل در پرونده خود دارد .
 
 
 

ردیف

عنوان

رئیس وقت بیمارستان

1

از اردیبهشت ماه 1388 لغایت تیر ماه 1390

آقای دکتر سعید نصیری

2

از مرداد ماه 1390 لغایت آذر ماه 1394

آقای دکتر عباس حیصمی

3

از دیماه1394 لغایت مرداد 1401

آقای دکتر مسعود مسلمی فرد

4

از شهریور 1401 تا کنون

آقای دکتر مجتبی بنداد کرمانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب