معرفی بیمارستان سوم شعبان دماوند 

 

 

در سال 1362 درمانگاه  و اورژانس زنان با نام درمانگاه سمیه درمنطقه ولیران دماوند به منظور ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی و فوریتهای مامایی آغاز به کارکرد، متعاقباً درسال 1370  طی یک مرحله توسعه، به ساختمان قدیمی شهرداری مجاور مرکز شبانه روزی دماوند انتقال و با  نام جدید بیمارستان سوم شعبان با 30 تخت فعال شروع به فعالیت نمود.

 درنهایت باتوجه به مجموعه مسائل و مشکلات ازجمله فرسوده بودن ساختمان بیمارستان وعدم برخورداری ازحداقل استانداردهای یک مجموعه درمانی،  درسال1382 به محل کنونی  واقع درمنطقه جیلارد منتقل گردید.

ساختمان کنونی با مساحتی حدود 11000 مترمربع عرصه و زیربنای (عیان) 5600 مترمربع ،توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 76 احداث گردیده  بود که با تصویب دولت محترم به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شبکه بهداشت  و درمان دماوند واگذار گردید. فعالیت بیمارستان درساختمان جدید به طور رسمی از اسفند ماه سال 1382 با 46 تخت آغاز شد.

در حال حاضر این بیمارستان با 100 تخت مصوب و 54 تخت فعال شامل بخشهای ذیل می باشد:

*بخش های درمانی شامل  :

بستری : آی سی یو، سی سی یو، پست سی سی یو ،دیالیز ، زنان- اطفال، داخلی- جراحی

سرپایی: اورژانس، بلوک زایمان ، اتاق عمل و فیزیوتراپی 

*بخش های پاراکلینیک شامل: داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه ،اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش، سی تی اسکن، سونوگرافی ، شنوایی سنجی و آندوسکوپی

*درمانگاه های تخصصی شامل :زنان و زایمان ،جراحی، اطفال، داخلی ، قلب، اعصاب و روان ، ارتوپدی ، چشم ،ارولوژی ، گوش و حلق و بینی ،پوست

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب