برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان سوم شعبان دماوند مهر ماه 1402

بیماران محترم می توانید جهت اخذ نوبت از درمانگاه مورد نظر خود از بامداد  روز قبل، از طریق سایت بیمارستان سوم شعبان دماوند یا اپلیکیشن نوبت دهی بیمارستان سوم شعبان دماوند و یا با شماره تماس 4-76319781 (داخلی 1 ، مجهز به چهار خط ویژه) اقدام نمایید.

 

 


 

 

 

 

  

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب