اتاق های عمل:

 

- اتاق عمل 1 ( جراحی عمومی و ارتوپدی)

- اتاق عمل 2 ( جراحی زنان )

- اتاق عمل 3 ( جراحی چشم و ENT)

 

 این اتاق های عمل به طور شبانه روزی آماده پذیرش بیماران هستند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب