مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > اطلاعات پزشکی > پمفلت ها 
 
 
   دانلود فایل : پمفلت آموزشی.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود فایل : هموروئید و فیشر.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود فایل : نيترات ها.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : نحوه تزریق با قلم انسولین.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود فایل : نارسایی قلب.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود فایل : مسمومیت بارداری چیست.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود فایل : ماساژ کودک.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود فایل : لوزه.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : گچ.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود فایل : گاستروانتریت اطفال.pdf           حجم فایل 371 KB
   دانلود فایل : کم خونی ورژيم غذايي بيماران همودیالیز.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود فایل : كوله سيستيت.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود فایل : قرص وارفارين.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود فایل : فیزیوتراپی.pdf           حجم فایل 383 KB
   دانلود فایل : فشار خون.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود فایل : عفونت های ادراری دوران بارداری.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود فایل : ضربان ساز.pdf           حجم فایل 312 KB
   دانلود فایل : سونداژ.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود فایل : سندروم هلپ.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود فایل : سکته مغزی.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود فایل : سزارین.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود فایل : ساکش راه هوایی.pdf           حجم فایل 365 KB
   دانلود فایل : زخم بستر.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود فایل : زباله هاي بيمارستاني.pdf           حجم فایل 334 KB
   دانلود فایل : رژيم غذايي در بيماران قلبي.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود فایل : راهنمای غذایی دیابتی.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود فایل : خواب2.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود فایل : خواب1.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود فایل : خشم2.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : خشم1.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود فایل : حمله قلبی و توانبخشی بعد از آن-1.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود فایل : جراحي پرينه.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود فایل : تکنیک های شیر دهی1.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود فایل : تغذیه در دیابت 1.pdf           حجم فایل 393 KB
   دانلود فایل : تغذیه تکمیلی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : تغذیه بیماران از طریق سوند معده.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود فایل : تغذیه با شیر مادر.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود فایل : تشنج-2.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود فایل : تست ورزش.pdf           حجم فایل 421 KB
   دانلود فایل : تداخل غذا و دارو.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود فایل : پمفلت ورزشهاي دوران بارداري .pdf           حجم فایل 346 KB
   دانلود فایل : پمفلت بهداشت رواني.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود فایل : پانسمان اورژانس.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود فایل : بیماری کرونری قلب.pdf           حجم فایل 539 KB
   دانلود فایل : بلوك زايمان.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود فایل : بدورود جراحی.pdf           حجم فایل 455 KB
   دانلود فایل : بدو ورود زنان.pdf           حجم فایل 526 KB
   دانلود فایل : ایکتر.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود فایل : انوکساپرین.pdf           حجم فایل 609 KB
   دانلود فایل : انسولین.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود فایل : آموزش قبل از عمل1.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : آموزش حين وبعد از ترخيص در بلوك زايمان.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود فایل : اکو قلب.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود فایل : اقدامات بهداشت محيط در حوادث و بلايا.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود فایل : 2افسردگی.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود فایل : 1هپاتیت آ.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : (52) بیماری دیابت یا مرض قند.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود فایل : (50)درباره دیابت حاملگی چه می دانید.pdf           حجم فایل 413 KB
اطلاعات

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038