دکتر سید محمود نیری 

____________________________

سمت : مدیریت بیمارستان

 

سوابق تحصیلی:

 

1- مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی  واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2- کارشناس ارشد مقطع دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت  و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  

3- کارشناسی  مدارک پزشکی دانشکده‌ پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 سوابق علمی :

 

شرح

نوع مقاله

تاریخ

Studying the relationshipof enforcing the law of enhancing the productivity of clinical staff of health systems by personel costs of nursing staff  case study :mahdieh hospital in tehran

ISC

2014

تاثیر قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت بر هزینه های پرسنلی بیمارستان مهدیه 1390

علمی پژوهشی

2014

Psychometric properties of bi –dimensional mathematics anxiety scale in Iranian adolescents

ISI

2014

Identifying the type of contract to transfer health services to charities in the teaching hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in tehran ,iran

علمی پژوهشی

2020

Identifying Factors Affecting of Cooperation Management between Charities and the Teaching Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences

 

ISI

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- اخذ گواهینامه روان درمانی پویشی کوتاه مدت (ISTDP)

- اخذ گواهینامه درمان هیجان مدار (EFT) 

 

سوابق پژوهشی: 

  1. پایان نامه تحصیلی مقطع دکتری  : طراحی الگوی مدیریت همکاری سازمان‌های حمایتی مالی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  2. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد : تاثیر قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت بر هزینه های پرسنلی بیمارستان مهدیه 1390
  1. طبقه بندی شخصیت با رویکرد سه عاملی صفات

 

تالیف کتاب :

 

- عنوان کتاب :با ما شخصیت شناس شو  

- عنوان کتاب: دانستنی های مورد نیاز یک مدیر

 

سوابق شغلی :

 

سازمان

سمت

تاریخ

بیمارستان سوم شعبان دماوند

مدیر

23/8/1397 لغایت تاکنون

بیمارستان شهدای تجریش

رئیس امور اداری

18/3/93 لغایت 22/8/97

بیمارستان  لقمان حکیم

مدیر کشیک

1389 لغایت 17/3/97

بیمارستان لقمان حکیم

مسئول آمار و کدگذاری بیماریها

1387 لغایت 1389

عضو شورای مدیران

1390 لغایت 17/3/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق همکاری با سازمان های مردم نهادNGO  :

 

- مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه خیریه بیمارستان سوم شعبان دماوند  1399-1402

- عضو موسسه خیریه  بهنام دهش پور 1393-1399

- هیات موسس و عضو شورای مرکزی کانون اندیشه جوان 1379-1384

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب