دکتر مجتبی بنداد کرمانی 

__________________________

سمت : ریاست بیمارستان 

 

 سابقه تحصیلی

 
- دانش آموخته دکترای حرفه ای رشته داروسازی  از دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 
- اخذ گواهینامه فلوشیپ‌ مدیریت بهداشت و درمان
 
 سابقه مسؤلیت :
 
- ریاست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه 
 
- ریاست بیمارستان شهید مفتح ورامین
 
- معاون درمان شبکه بهداشت دماوند
 
- معاون غذا و دارو شبکه بهداشت دماوند
 
- مسؤل واحد گسترش مرکز بهداشت دماوند
 
- نماینده بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه در شبکه بهداشت دماوند 
 
- بازرس موضوع تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به ابلاغ ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب