مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > برنامه ماهیانه درمانگاه 
 
 

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان سوم شعبان دماوند آذر 1400

بیماران محترم می توانید جهت اخذ نوبت از درمانگاه مورد نظر خود از بامداد  روز قبل، از طریق سایت بیمارستان سوم شعبان دماوند یا اپلیکیشن نوبت دهی بیمارستان سوم شعبان دماوند و یا با شماره تماس 4-76319781 (داخلی 1 ، مجهز به چهار خط ویژه) اقدام نمایید.


 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
 - شهید بهشــتی بیمارستان سوم شعبان دماوند
آدرس:دماوند_ جیلارد_ نرسیده به سینما پرستو- خیابان مدافعان سلامت- روبروی پزشکی قانونی

تلفن : 763219781- 021
سامانه پیامک: 10000038