مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > برنامه ماهیانه درمانگاه 
 
 

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان سوم شعبان دماوند دی ماه 1397

بیماران محترم می توانند جهت اخذ نوبت درمانگاه مورد نظر خود برای روز بعد ، یک روز قبل از ساعت 7 صبح لغایت 12 شب با شماره تلفن 4-76319781 (مجهز به 4 خط ویژه) تماس حاصل نمایند.