مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

چشم انداز بیمارستان

    ما با نهایت تلاش خود بر آنیم که به معتبرترین ،مجهزترین و ایمن ترین بیمارستان جنرال شهرستانهای استان تهران تبدیل شویم .

رسالت بیمارستان :

     بیمارستان سوم شعبان دماوند به عنوان تنها بیمارستان دولتی منطقه ، با بهره گیری از کارکنان توا نمند و باانگیزه خود می کوشد تا خدمات درمانی و تشخیصی با کیفیت را با حفظ کرامت انسانی مطابق با استانداردهای علمی و ملی به کلیه اقشار جامعه ارائه نماید.

 ارزشها :

حفظ کرامت انسانی

رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران و کارکنان

رضایت مراجعین و کارکنان

پاسخگویی و مسئولیت پذیری