مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > بیماران > مقررات بستری و ترخیص 
 
 

بسمه تعالی

مقررات و ضوابطی که برای بستری و ترخیص لازم است

1-دفترچه بیمه، شناسنامه و کارت ملی را همراه داشته و در صورت لزوم ارائه فرمایید.

2- در صورتی­که سابقه بستری در این مرکز را دارید به پذیرش اطلاع دهید.

3- حضور والدین پدر یا جد پدری و رضایت آنها برای بستری بیماران زیر 18 سال الزامی است.

4- در صورت داشتن بیمه­ی مکمل به واحد ترخیص مراجعه بفرمایید و کپی بیمه مکمل را تحویل نمایید.

5- تعرفه هزینه اتاق خصوصی (1 تخته) وهمراه بیمار بالای 12 سال جزء تعرفه سازمانهای بیمه گر محسوب نمی­گردد و این تفاوت توسط بیمار پرداخت گردد.

5- جهت انجام اعمال جراحی زنان - زایمان رضایت همسر بیمار الزامی است.

6- در مواقع تصادف و سوانح ارائه کروکی یا گزارش 115 ویا نامه مراجع قضایی الزامی است در غیر اینصورت پرداخت هزینه بصورت آزاد می­باشد.

7- در هنگام بستری نسبت به ارائه دفترچه بیمه خود اقدام فرمایید استفاده از دفترچه بیمه دیگران جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

8- در صورت درخواست هرگونه مدارک ،جهت اطلاع ویا مراجعه به مراجع قانونی ( بیمه ، کمیسیون پزشکی  و ...)پس از ترخیص به مدارک پزشکی مراجعه نمایید،  طبق قوانین در مواقع لزوم تصویر مدارک و تصویر برابر اصل آن از طریق مدارک پزشکی در اختیار شما قرار می­گیرد.

9- اگر تحت پوشش بیمه درمانی نیستید و تمایل دارید تحت پوشش قرار بگیرید با در دست داشتن برگه بستری به نماینده بیمه سلامت ایرانیان مستقر در بیمارستان  مراجعه بفرمایید.

10- بیمارستان سوم شعبان دماوند آموزشی نبوده  و تعرفه های آن بر اساس مصوبات دولت می باشد.

11-حتما قبل از ترخیص خلاصه پرونده و نسخه داروئی خود را از بخش مربوطه دریافت نمایید.

مدارک لازم جهت ترخیص بیمار:

 

کلیه بیماران:کپی از دفترچه بیمه 2 عدد

کو دکان زیر دو سال:کپی دفترچه بیمه مادر –کپی شناسنامه مادر صفحه اول و دوم –کپی دفترچه نوزاد

کودکان زیر یک ماه:دفترچه بیمه مادر –شناسنامه یا گواهی ولادت نوزاد