مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > اطلاعات پزشکی > پمفلت ها 
 
 
   دانلود فایل : هموروئید و فیشر.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود فایل : نيترات ها.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : نحوه تزریق با قلم انسولین.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود فایل : نارسایی قلب.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود فایل : مسمومیت بارداری چیست.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود فایل : ماساژ کودک.pdf           حجم فایل 291 KB
   دانلود فایل : لوزه.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : گچ.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود فایل : گاستروانتریت اطفال.pdf           حجم فایل 371 KB
   دانلود فایل : کم خونی ورژيم غذايي بيماران همودیالیز.pdf           حجم فایل 362 KB
   دانلود فایل : كوله سيستيت.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود فایل : قرص وارفارين.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود فایل : فیزیوتراپی.pdf           حجم فایل 383 KB
   دانلود فایل : فشار خون.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود فایل : عفونت های ادراری دوران بارداری.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود فایل : ضربان ساز.pdf           حجم فایل 312 KB
   دانلود فایل : سونداژ.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود فایل : سندروم هلپ.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود فایل : سکته مغزی.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود فایل : سزارین.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود فایل : ساکش راه هوایی.pdf           حجم فایل 365 KB
   دانلود فایل : زخم بستر.pdf           حجم فایل 370 KB
   دانلود فایل : زباله هاي بيمارستاني.pdf           حجم فایل 334 KB
   دانلود فایل : رژيم غذايي در بيماران قلبي.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود فایل : راهنمای غذایی دیابتی.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود فایل : خواب2.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود فایل : خواب1.pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود فایل : خشم2.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : خشم1.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود فایل : حمله قلبی و توانبخشی بعد از آن-1.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود فایل : جراحي پرينه.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود فایل : تکنیک های شیر دهی1.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود فایل : تغذیه در دیابت 1.pdf           حجم فایل 393 KB
   دانلود فایل : تغذیه تکمیلی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : تغذیه بیماران از طریق سوند معده.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود فایل : تغذیه با شیر مادر.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود فایل : تشنج-2.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود فایل : تست ورزش.pdf           حجم فایل 421 KB
   دانلود فایل : تداخل غذا و دارو.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود فایل : پمفلت ورزشهاي دوران بارداري .pdf           حجم فایل 346 KB
   دانلود فایل : پمفلت بهداشت رواني.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود فایل : پانسمان اورژانس.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود فایل : بیماری کرونری قلب.pdf           حجم فایل 539 KB
   دانلود فایل : بلوك زايمان.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود فایل : بدورود جراحی.pdf           حجم فایل 455 KB
   دانلود فایل : بدو ورود زنان.pdf           حجم فایل 526 KB
   دانلود فایل : ایکتر.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود فایل : انوکساپرین.pdf           حجم فایل 609 KB
   دانلود فایل : انسولین.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود فایل : آموزش قبل از عمل1.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : آموزش حين وبعد از ترخيص در بلوك زايمان.pdf           حجم فایل 246 KB
   دانلود فایل : اکو قلب.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود فایل : اقدامات بهداشت محيط در حوادث و بلايا.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود فایل : 2افسردگی.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود فایل : 1هپاتیت آ.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : (52) بیماری دیابت یا مرض قند.pdf           حجم فایل 341 KB
   دانلود فایل : (50)درباره دیابت حاملگی چه می دانید.pdf           حجم فایل 413 KB