مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > امكانات بيمارستان > فناوري اطلاعات IT 
 
 

          مسئول واحد فناوری اطلاعات

·     نام: مهدی

·    نام خانوادگی: قلی بیگی

·    سال تولد:1356

·    محل تولد:تهران

  • سوابق تحصیلی و دوره های گذرانده:

     کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

    کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

    دوره تخصصی شبکه های کامپیوتری

           دوره تخصصی بانک اطلاعاتی پیشرفته

             دوره تخصصی ساختار بنیادی سرور 2008

      کارشناس برنامه ریزی کامپیوتر

         .   نام : پوریا                               

         .   نام خانوادگی : شیخ حسنی

         .   سال تولد : 1370

         .   محل تولد : دماوند

         سوابق تحصیلی

         .   کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

        .   دوره ی تخصصی مدیریت پورتال

        .  دوره ی +Network

           تسلط به زبان انگلیسی