مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > امكانات بيمارستان > اتاق هاي عمل 
 
 

 

  

اتاق های عمل:

  • اتاق عمل 1 ( جراحی عمومی و ارتوپدی)
  • اتاق عمل 2 ( جراحی زنان )
  • اتاق عمل 3 ( جراحی چشم و ENT)

که این اتاق های عمل به طور شبانه روزي آماده پذيرش بيماران هستند.