مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
صفحه اصلي > امكانات بيمارستان > بخشهاي بيمارستاني 
 
 

بخشهای بیمارستان سوم شعبان دماوند 

بخش اورژانس؛

 دارای: 15 تخت فعال،  واحد ترپاژ ، اتاق CPR، اتاق عمل سرپایی، اتاق پزشك، اتاق گچ گيري و اتاق ايزوله جهت بيماران واگير ؛

 

بخش CCU؛

 دارای:  5 تخت CCU و 3 تخت PostCCU;

 بخش زنان و اطفال؛

دارای:14 تخت؛

 بخش جراحي و داخلي؛

 داراي: 3 اتاق 4 تخته و 5 اتاق تك تخته ، مجموعاً 19تخت و 8 اتاق؛

 بخش دياليز ؛

 داراي: 14 تخت؛

بلوک زایمان؛

دارای: 10 تخت؛

بخش ICU

دارای 4 تخت