مراجعین محترم برای استفاده کامل از امکانات وب سایت از مرورگر Mozilla FirefoxیاGoogle Chrome استفاده نمائید.
 
 

مدیریت بیمارستان:

·     نام: امیر

·     نام خانوادگی: کریم خانی

·     سال تولد:1359

·     محل تولد:تهران

  • سوابق تحصیلی و دوره های گذرانده:

 

     کارشناسی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

     دوره مدیریت عملکرد-سازمان مدیریت صنعتی

     دوره تخصصی سی تی آنژیوگرافی

 

سوابق اجرائی:

 

         مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه

         مسئول امور عمومی بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه

         کارشناس فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

         معاونت فرهنگی حوزه بسیج دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

         مسئول فوق برنامه  حوزه دانشجوئی شهید بهشتی(ره)

         مسئول پایگاه بسیج دانشجوئی دانشکده پیراپزشکی

         مسئول انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید یهشتی(ره)

         ناظر بر آزمونهای دستیاری وزارت بهداشت و درمان

         مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت فاطمه(س)

سایر مهارتها:

 

         زبان خارجی:انگلیسی

         کامپیوتر:مهارت هفتگانه

         مدرس انجمن خوشنویسان